Over de stichting

Stichting Samenzijn is een organisatie die opkomt voor eenzame ouderen in de gemeente Wierden. Veel ouderen die nog op zichzelf wonen hebben kans in een sociaal isolement te geraken en te vereenzamen. Inmiddels hebben meer dan 35 senioren naar volle tevredenheid hun weg naar Samenzijn gevonden. Kartrekker Gery Holterman geeft aan dat senioren zich nog steeds aan kunnen melden. “Het geeft zoveel voldoening als ik zie dat ouderen opleven en weer deel gaan uitmaken van de maatschappij. In verzorgingshuizen heb je genoeg vrijwilligers, maar ouderen die op zichzelf wonen kunnen vereenzamen. Dat wil ik, samen met enthousiaste vrijwilligers voorkomen… lees meer