Stichting Samenzijn in de Wiezer

Stichting Samenzijn is een nieuwe organisatie die opkomt voor eenzame ouderen in de gemeente Wierden. Veel ouderen die nog op zichzelf wonen hebben kans in een sociaal isolement te geraken en te vereenzamen. Inmiddels hebben twaalf senioren naar volle tevredenheid hun weg naar Samenzijn gevonden. Toch wil kartrekker Gery Holterman dat nog dit jaar het aantal is opgelopen naar zo’n twintig personen. “Het geeft zoveel voldoening als ik zie dat ouderen opleven en weer deel gaan uitmaken van de maatschappij. In verzorgingshuizen heb je genoeg vrijwilligers, maar ouderen die op zichzelf wonen kunnen vereenzamen. Dat wil ik, samen met enthousiaste vrijwilligers voorkomen.”

Er zijn al twee vrijwilligers samen met Gery actief. Natuurlijk mag dat aantal omhoog, zeker als straks meer ouderen gebruik gaan maken van het aanbod van de stichting. Gery verwacht dat Samenzijn een succes wordt. Het idee, een particulier initiatief, is afkomstig van Henry Holterman, de Wierdense investeerder. Hij zorgt ook voor de financiering van de stichting. Daardoor hoeven de de deelnemende ouderen niet in de buidel te tasten, waardoor er wat dat betreft al geen drempel is.

Samen met de vrijwilligers wil Gery de eenzame ouderen weer sociaal activeren. Dat houdt concreet in dat eens per week of veertien dagen een middag met de betrokkene wordt opgetrokken. “Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de markt of het kerkhof, een uitstapje of boodschappen doen, maar ook gewoon thuis aanwezig zijn en bijvoorbeeld een spelletje spelen”, duidt de initiatiefneemster. “Daarnaast ligt het in de planning om koffieochtenden te organiseren en een activiteitenkalender op touw te zetten, zodat de deelnemers elkaar ook kunnen ontmoeten. Het sociale aspect staat in de huidige ouderenzorg op een laag pitje. Met de stichting Samenzijn willen we dat juist weer oppakken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.”

De twaalf deelnemende ouderen zijn volgens Gery erg enthousiast. Het zou volgens haar dan ook mooi zijn als er meer senioren, in de gehele gemeente Wierden, zich gaan melden. Meer informatie is telefonisch te verkrijgen via 06 – 83 13 96 51 of per mail via info@stichtingsamenzijn.nl. Ook geïnteresseerden die zich als vrijwilliger willen melden kunnen op bovenstaande adressen terecht.

Bekijk bericht